Tăierile de întreţinere menţin caracteristica formei de coroană prin  realizarea  an  de  an  a  echilibrului  orizontal  şi  vertical al şarpantelor şi  subşarpantelor.

     Tăierile de fructificare sunt obligatorii anual, ele au ca scop înlocuirea ramurilor ce au fructificat cu ramuri de un an formate spre baza ramurilor ce au rodit sau, direct din şarpantă şi crearea unor condiţii favorabile formării de noi ramuri pentru anul următor.

                                                                 Muguri de rod la piersic

     Dintre numeroasele metode de tăiere, mai importante sunt: metoda combinată, metoda modernă şi metoda clasică. 

     Metoda combinată se bazează pe scurtarea ramurilor mixte şi rărirea ramurilor buchete, salbe şi anticipate.  Ramurile mixte, se scurtează la 50-55 cm şi rămân întregi ramurile ce nu depăşesc această lungime. Se răresc ramurile mixte la distanţa de 12-15 cm, iar restul  ramurilor de rod (buchete, salbe) la 8-10 cm. Ramurile anticipate, ce se menţin uneori, sunt tratate ca şi ramurile mixte. După fructificare, ramurile mixte ce au rodit, se scurtează deasupra primelor 2 ramuri mixte bine formate spre baza celor care au rodit. Cele reţinute se tratează ca şi în anul anterior. În cazul în care, alături de ramura scurtată ce a rodit, au apărut ramuri mixte direct din mugurii adventivi de pe şarpantă, ramura poate fi suprimată total.

     Buchetele şi ramurile salbe ce au rodit, se suprimă. Se reţin în locul lor, noi buchete şi noi salbe.  În porţiunile degarnisite, se pot forma cepi de 2-3 muguri, fie din ramurile mixte, fie din salbe. 

    Metoda modernă, se poate utiliza numai în primii ani de fructificare. Aceasta se bazează pe reţinerea ramurilor mixte întregi şi rărirea lor la 15-20 cm. Buchetele, salbele şi ramurile anticipate, se suprimă total. Ramurile mixte, după fructificare, se pot suprima dacă prezintă spre baza lor ramuri mixte formate din mugurii adventivi, sau se pot scurta pe punctul de curbură, deasupra unei ramuri mixte, când acestea s-au aplecat sub greutatea rodului. 

     Metoda clasică - Ramurile mixte, indiferent de lungimea lor, se scurtează la 10-12 grupe de muguri, fie se formează cepi de 2 muguri. Ramurile salbe, buchetele şi ramurile anticipate, se suprimă.  După rodire, ramurile mixte scurtate în anul precedent la 10-12 grupe de muguri, se suprimă deasupra a 2 ramuri mixte formate spre baza lor. Una din ramuri (cea de mai jos) se taie în cep de 2 muguri, cealaltă se scurtează la 10-12 grupe de muguri. În anii viitori, se repetă procesul de înlocuire a ramurilor din cepi.  Această metodă, se utilizează pentru tăierea piersicilor intraţi în declin, a unor plantaţii slab întreţinute.