În prima parte tăierile de rod la vişin urmăresc garnisirea uniformă cu ramuri roditoare şi prezenţa unor ramuri de semischelet în vârstă de 3 - 4 ani.

     Ele constau în rărirea ramurilor plete (la soiurile ce fructifică pe aceste formaţiuni) la 10 - 12 cm, scurtarea anuală a 1/4 din totalul pletelor la primele ramificaţii de la bază sau la mugurii vegetativi de pe acestea. Se reîntineresc eşalonat ramurile de semischelet cu vârstă de peste 4 ani prin reducţii în lemn de 2 - 3 ani.

    Ramurile anuale de la periferia coroanei nu se scurtează dacă nu depăşesc 60 cm. Tăierile ca şi la cireş se efectuează cu puţin înainte de umflarea mugurilor. Intervenţiile în verde dau bune rezultate atât în plantaţiile tinere cât şi pe rod. Când pe plete nu sunt puncte vegetative ele se ciupesc în iunie pentru ramificare. Soiurile ce rodesc pe ramuri mijlocii şi buchete prezintă tăieri de rodire ca şi la cireş.

     Atât la cireş cât şi la vişin, pentru evitarea scurgerilor gomoase, se recomandă executarea tăierilor de la sfârşitul verii (august) şi evitarea operaţiunilor în uscat. La vişin, tăierea în verde se aplică după recoltarea fructelor astfel ca lăstarii periferici apăruţi să depăşească lungimea de 40 - 45 cm. În anul următor, ramurile formate din aceşti lăstari se vor garnisi cu numeroase buchete de mai. 

     Concomitent cu tăierile de rodire se aplică şi tăierea de întreţinere, ce constă în menţinerea formei de coroană şi înlăturarea ramurilor rupte şi uscate.