Gărgăriţa florilor de măr – Anthonomus pomorum, ordinul Coleoptera, familia Curculionidae

     Biologie şi ecologie.
   Insecta are o generaţie pe an și iernează în stadiul de adult, în scoarţa exfoliată a pomilor, în stratul superficial al solului sau sub covorul de frunze de la baza trunchiului pomilor.
   In martie-aprilie când temperatura ajunge la 5-6°C, apar adulții din locurile de hibernare. Momentul coincide cu aproximativ 8-10 zile înainte de dezmugurirea merilor, adulţii părăsesc locurile de iernare, în primele zile găsindu-se pe pomii pe care au hibernat, mai târziu şi pe cei învecinaţi, deplasându-se prin mers de la un pom la altul. Pe timp călduros, aceştia se deplasează prin zbor, în toată livada. Ouăle sunt depuse în organele florale, în interiorul bobocilor. Larvele apărute se dezvoltă într-un cocon negricios iar la maturitate se transformă în pupă. Noii adulţi apar în luna iunie. După 2-3 săptămâni de hrănire, se retrag sub scoarţa exfoliată unde intră în diapauză aestivală, care în regiunile noastre se continuă cu iernarea.
 
     Plante atacate şi mod de dăunare.
   Este o specie monofagă. Atacă doar mărul. Adulţii hibernanţi atacă mugurii vegetativi şi floriferi, noii adulţi atacă una din epiderme şi parenchimul frunzelor. Cele mai mari pagube însă, produc larvele, care se hrănesc cu organele interne ale florilor, atacând bobocii florali.
   Bobocii florali atacaţi, nu se mai deschid, se brunifică, se usucă şi rămân mult timp agăţaţi pe ramuri, fiind cunoscuţi sub denumirea de cuişoare sau flori antonomate.
 
     Măsuri de prevenire şi combatere
Ø tăierea ramurilor uscate, răzuirea tulpinilor şi distrugerea acetor resturi, în care se găsesc adulţii hibernanţi, prin ardere;
Ø la apariţia adulţilor în primăvară, scuturarea repetată a pomilor;
Ø pradatori naturali, cum ar fi insectele prădătoare (Anthocoris nemorum, Clerus formicarius ), păsări, hymenoptere parazitoide, aceștia distrugând un procent semnificativ din larve și pupe;
Ø tratamente chimice in perioada de umflare a mugurilor,  în perioada de hrănire suplimentară a adulţilor hibernanţi -Calypso 480 SC, Mavrik 2 F, Pyrinex Quick, Mospilan etc.
Ø aplicarea de inele cu clei sau brâie-capcane amplasate în jurul trunchiurilor și ramurilor mai groase, în perioada în care insectele se adăpostesc pentru intrarea în estivație la începutul lunii iunie, pentru capturarea adulţilor.