* Alternanţa de rodire este un fenomen cu frecvenţa relativ mai mare în plantaţiile slab îngrijite, amplasate necorespunzător  sau unde sunt folosite specii şi soiuri care manifestă în mod natural tendinţa de fructificare alternativă.

* Fenomenul se manifestă prin succesiunea unor ani cu rod bogat, cu alţi cu producţie mică sau chiar fără producţie.

* Alternanţa de rodire nu trebuie confundată numai cu acţiunea unor factori naturali critici respectiv secetă, ger, grindină, atac de boli şi dăunători.

* Se poate afirma cu certitudine că acest fenomen este generat în special de dezechilibrul dintre procesul de creştere şi cel de fructificare, la pomi aflaţi în perioada de mare producţie.

* Tendinţa de fructificare alternativă poate fi de natură hormonală, nutriţională cu influenţe în desfăşurarea proceselor fundamentale din ciclul biologic anual, de creştere şi fructificare.

Alternanta de rodire Rodire bogdata

* În practica pomicolă se cunosc speciile şi soiurile predispuse la acest fenomen, cât şi prin faptul că prin aplicare unui complex de măsuri tehnologice duce la atenuarea frecvenţei de manifestare.

 * Principalul factor ce favorirează alternanţa de rodire este cel genetic, reprezentat de soi. Un rol important în manifestarea fenomenului îl au sistemul de cultură, portaltoiul utilizat, complexul de măsuri tehnologice.

* Alternanţa de rodire are frecvenţă mai mare la soiurile de măr şi păr de iarnă, precum şi la unele soiuri de prun.

* Soiurile de păr şi măr de vară, piersic, cais, vişin, cireş în general nu manifestă acest fenomen deoarce în perioada diferenţierii mugurilor de rod fructele sunt deja recoltate.